Privacybeleid

Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u niet toegestaan deze site te gebruiken of er toegang toe te krijgen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke copyright- en merkenrecht.

Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden

Onderhavige internetsite wordt ontwikkeld en beheerd door Calis. Gelieve in geval van problemen contact op te nemen met info@calis.be.

Aansprakelijkheid - juistheid van de informatie

De website van Calis technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Calis garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Spotdesign kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Calis verplicht zich echter niet tot het updaten van de materialen.

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze website of een verwante dienst een koppeling bevat naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze koppeling is echter louter informatief en Calis biedt geen enkele garantie, van welke aard ook, met betrekking tot elke andere website waartoe de gebruiker toegang zou kunnen hebben via deze koppeling. Hun aanwezigheid betekent geenszins dat Calis zich achter hun inhoud schaart of eender welke aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites. De hiervoor vermelde omstandigheden kunnen in geen geval resulteren in enige financiële vergoeding.

Cookies

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma’s en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview.

Wetgeving bescherming en verwerking van gegevens

Het is voor ons belangrijk dat je ons moeiteloos kan vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beschermen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en jou een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van de website en gebruikers van onze diensten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.

Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe lang we deze bijhouden en voor welke doeleinden kan je hieronder lezen in ons privacybeleid. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens je met ons wil delen en welke niet.

De wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) en de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens  https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-enuitvoeringsbesluiten.

Wij engageren ons onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Indien je dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer https://www.privacycommission.be/nl te raadplegen.

1. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Calis treedt op als de verwerker van je persoonlijke gegevens.

2. Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we?

Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben. Dit zijn gegevens die je ons doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer je:

  • onze website bezoekt
  • een aankoop doet
  • een abonnement aangaat
  • contact opneemt
  • deelneemt aan evenementen en/of wedstrijden.

Daarnaast is het ook mogelijk dat we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen uit externe bronnen of via derden.

Meer concreet kan dit om gegevens gaan zoals

  • contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
  • profielgegevens: geslacht, geboortedatum, leeftijd, taalvoorkeur, persoons- en facturatiegegevens voor online aankopen;
  • IP-adres;
+32 56 51 80 00Service 24/7KlantenportaalWetgeving