Koeltechniek

De voedingsnijverheid vereist vaak een temperatuurgeregelde werkomgeving en/of opslagplaats.  Met een installatie op maat, aangepast aan uw activiteit of productieproces, voorzien wij uw ruimte van de nodige koeling met een minimum aan geluidshinder.